English | German | Russian | Czech

kladina Czech

Meaning kladina meaning

What does kladina mean in Czech?

kladina

balance beam tělocvičné nářadí určené pro gymnastiku sestávající z dlouhého břevna

Translation kladina translation

How do I translate kladina from Czech into English?

kladina Czech » English

beam balance beam

Are you looking for...?