English | German | Russian | Czech

Kladeňák Czech

Meaning Kladeňák meaning

What does Kladeňák mean in Czech?

Kladeňák

ob. obyvatel Kladna nebo člověk pocházející z Kladna

Are you looking for...?