English | German | Russian | Czech

flier English

Translation flier in Czech

How do you say flier in Czech?

flier English » Czech

pilot leták letec okounek paví oběžník

Examples flier in Czech examples

How do I translate flier into Czech?

Movie subtitles

It isn't every day they get to see a famous round-the-world flier.
Pilota, který obletěl celý svět, přece nepotkají každý den, že?
The great and the humble, the rich man and the working man the housewife and the shopgirl all take their daily flier in the market and no one seems to lose.
Významní i prostí, boháči i dělníci, hospodyně i prodavačky, ti všichni na burze investují, a vypadá to, že nikdo neprodělává.
Slim, you'd never make a flier in a thousand years.
Slime, z vás pilot nikdy nebude.
There's a young Polish flier in England, I think his name is Sobinski.
V Anglii je jeden mladý polský letec, myslím, že se jmenuje Sobinski.
This flier gave me the message, and I couldn't make head nor tail of it. and neither will you.
Ten letec mi dal tu zprávu a nedává mi to hlavu ani patu a ani vám nebude.
There's a young flier, a very good friend of the Turas. and particularly of Mrs. Tura.
Je zde jeden mladý letec, dobrý přítel turovití, a obzvlášť paní turovití.
So I don't forget my uncle. An American flier gets killed, I think of my uncle. I see pictures of Chinese kids getting bombed, I think of my uncle.
Myslím na strýce, když čtu o zabitých letcích, když vidím obrázky bombardovaných čínských dětí, pověšených ruských partyzánů, když vidím mrtvého Mika.
A Navy flier, he shot down fifteen planes.
Jako pilot námořnictva sestřelil 15 letadel.
I take a flier on the stock market on inside tips.
Dal jsem obligace jako část sázky.
Thomas Lindbergh, mighty flier, and Thomas Shefsky, mighty like a rose.
Thomasi Lindberghovi, slavnému letci, a přeslavnému Thomasi Shefskému.
Boat from the Sandival's out to pick up that flier.
Člun ze Sandivalu vyzvedne toho pilota.
Doesn't look like a flier to me.
Nevypadá to na kachnu. - Pokud je to pravda, J.
Flier.
Pilot.
When Warsaw fell, you escaped and came to England because you're a flier.
Když padla Varšava, tak jsi utekl do Anglie, protože jsi pilot.

Are you looking for...?