English | German | Russian | Czech

flitr Czech

Translation flitr translation

How do I translate flitr from Czech into English?

flitr Czech » English

sequin trinkets spangle frippery

Synonyms flitr synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as flitr?

flitr Czech » Czech

cetka tretka

Examples flitr examples

How do I use flitr in a sentence?

Movie subtitles

Někteří ti hloupoučcí chlapci a dívky odešli do Flitr Flirt Disca, což je jediná diskotéka v Royston Vasey, ale si myslel, že když je tvá Mutti v nemocnici s tím výtokem z nosu, tak budeš raději chtít zůstat zu Hause.
Some of the silly boys and girls have gone to Flick Flacks, which is the only disco in Royston Vasey, but I thought that with your mutti being in the hospice with nosepeeps, that you would rather stay zu Hause.
Běž do Flitr Flirt Disca, bav se dobře, miluj se, ale předtím doufám, že ochutnáš trochu dobrého Duisberg Kaffee, uvařil jsem ji jenom pro tebe.
Go to Flick Flacks, have good fun, make love, but first I hope you will try some nice Duisberg Kaffee. I made her specially for you.
Flitr?
Glitter?

Are you looking for...?

flit | flitch | flitting | fling | flirty | flirt | fliran | flips | flip | flinty | flinta | flint