English | German | Russian | Czech

choke down English

Translation choke down in Czech

How do you say choke down in Czech?

choke down English » Czech

potlačit

Are you looking for...?

choke | down