English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chladnokrevný COMPARATIVE chladnokrevnější SUPERLATIVE nejchladnokrevnější

chladnokrevnější Czech

Inflection chladnokrevnější inflection

How do you inflect chladnokrevnější in Czech?

chladnokrevnější · adjective

+
++

Are you looking for...?