English | German | Russian | Czech

chlévský hnůj Czech

Translation chlévský hnůj translation

How do I translate chlévský hnůj from Czech into English?

chlévský hnůj Czech » English

stable manure fym farmyard manure dung animal manures

Synonyms chlévský hnůj synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlévský hnůj?

chlévský hnůj Czech » Czech

trus stájový hnůj hnůj

Examples chlévský hnůj examples

How do I use chlévský hnůj in a sentence?

Movie subtitles

Co růže opravdu potřebuje, madam, je šlechtění, zaštipováni a koňský hnůj, jestli prominete.
What goes to make a rose, ma'am, is breeding and budding and horse manure, if you'll pardon the expression.
Za minulost se kaj, budoucnosti se boj a nekydej hnůj na plevel, aby bujel ještě více.
Repent what's past, avoid what is to come, and do not spread the compost on the weeds to make them ranker.
Je z tebe cítit hnůj, lumpe.
Tickle the bull's nostril.
Na kluka, co před 3 roky v Jižní Dakotě rozmetal hnůj, se v tom nějak vyznáte.
Heh heh, for a guy who was a manure spreader in South Dakota 3 years ago, you're pretty hep.
To jejich nadšení pro hnůj jsem nikdy nesdílel.
I've never shared their enthusiasm for fertiliser.
Poslyš, řekni bratrovi, ti pomůže naložit hnůj.
Listen, tell your brother to give you a hand to dump the manure. And to not sow it along the way, or he'll pick it up with his tongue!
Můžu kydat hnůj, Tarasi, ale jíst ho nebudu!
I will shovel manure, Taras, but I will not eat it.
Kydal jsem pro tebe hnůj.
I've shovelled manure for you.
Pořád doufáte, že na nás tam nahoře spláchnou svůj záchod a hnůj odtud odplave.
Still hoping for some heavenly toilet water to sprinkle down and hide the stink.
Vaše flowers jsou hnůj!
Your flowers have wilted.
Hnůj, majore.
Manure, major.
Respektivně rovnou na hnůj, tož to si musím zkusit.
I'll have you try this.
Víš, Dolly, vždycky jsem měl pocit, že peníze jsou s odpuštěním jako hnůj.
You see, Dolly, I've always felt that money, pardon the expression, is like manure.
Minulý týden, kydal hnůj koním.
Last week, he was shovelling horse.

Are you looking for...?