English | German | Russian | Czech

chlév Czech

Meaning chlév meaning

What does chlév mean in Czech?

chlév

příbytek pro hospodářská zvířata, především pro hovězí dobytek

Translation chlév translation

How do I translate chlév from Czech into English?

chlév Czech » English

stall stable cowhouse byre shed pigsty pen cowshed

Synonyms chlév synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlév?

chlév Czech » Czech

kravín vepřín stáj

Inflection chlév inflection

How do you inflect chlév in Czech?

chlév · noun

+
++

Examples chlév examples

How do I use chlév in a sentence?

Movie subtitles

V přízemí je chlév a v horním podlaží kuchyně a pokoj.
There's a stable on the ground floor and upstairs a kitchen and living space.
To je chlév.
That's the barn.
Voznica: Podívaj sa na můj chlév, ty žgrňo!
Look at my cowshed, you oaf!
Mám tu jeden volný chlév.
There is a barn of mine they can use.
Architektuře? Nemá víc architektury, než chlév pro krávy.
It has no more architecture than a cow barn.
se starám o chlév.
I think about the stable.
Chlév?
A barn?
A nechci nic jiného, jen abychom navždy ztratili z očí tento pustý chlév, a nikdy neztratili jeden druhého.
And I don't want anything, only that we should get out of this pigsty for ever and never lose each other again.
Jestli požehná můj chlév, slibuji vám desátek z každého vrhu.
The boy can to bless my pig farm and I promise you the tenth our ranges.
Požehnej, bratře, chlév tohoto muže.
Blessed, my brother, the pig farm of this man.
Vyčistíme ten Augiášův chlév.
We're gonna clean up the Augean stables.
Ne, není to chlév.
No, it's not the shed.
Slibuji, že chlév bude čistější, než Abottuv stůl. A navíc vyčistím ten tvůj brloh.
I suggest you get back to the stable. before the abbot catches you around.
Musíme spravit chlév.
We have to fix the barn.

Are you looking for...?