English | German | Russian | Czech
střeh | strip | stir | stair

střih Czech

Meaning střih meaning

What does střih mean in Czech?

střih

způsob ušití oděvu

Translation střih translation

How do I translate střih from Czech?

střih Czech » English

shear cut

Synonyms střih synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as střih?

Inflection střih inflection

How do you inflect střih in Czech?

střih · noun

+
++

Examples střih examples

How do I use střih in a sentence?

Movie subtitles

Střih Richard Currier.
Editing by Richard C. Carrier.
Nelíbí se model, nelíbí se střih, a nelíbí se cena.
She doesn't like the model, she doesn't like the fit, and she doesn't like the price.
Nevím ještě, jaký střih.
I know exactly how I want mine cut.
Říkat cokoliv jiného ukazuje na paranoidní nejistotu, za kterou by ses měla stydět. Střih.
To intimate anything else spells a paranoiac insecurity that you should be ashamed of.
Dobrý, střih!
All right, cut!
Střih, stop. Připravte se.
I cut, stop.
Střih, stop.
I cut, stop.
Střih!
Cut it.
Francouzský střih.
French cuff. Jawohl.
Neříkejte tomu chlápkovi, že je to francouzský střih.
Jawohl. - That guy in there. don't tell him those are French cuffs. not with the Algerian situation the way it is.
V pátek představím nový střih filmu.
I present the new editing of the film on Friday.
perfektní střih.
Looks like a perfect fit.
Dobrý střih.
The cut is good.
Střih, v záběru Eiffelovka.
Cut to the Eiffel Tower.

Are you looking for...?