English | German | Russian | Czech

napálený podvodník Czech

Translation napálený podvodník translation

How do I translate napálený podvodník from Czech into English?

napálený podvodník Czech » English

biter bit

Examples napálený podvodník examples

How do I use napálený podvodník in a sentence?

Simple sentences

Tom je podvodník.
Tom is a crook.

Movie subtitles

Někdo byl. - Podvodník.
Well, someone was.
Blázen nebo podvodník?
FOOL OR SWINDLER?
Lakomý podvodník.
The cheap crook.
Špinavý podvodník jménem Baldridge se snažil o podvod.
A dirty crook by the name of Baldridge tried to pull a fast one.
Jste jenom špinavý podvodník.
Just a dirty crook.
Podvodník.
What a racket.
Podvodník století.
The pill of the century.
Není žádná žena, nejsou žádné dopisy a myslím si, že jste podvodník. takže se radši dívejte, kam šlapete.
There isn't any wife, there aren't any letters, and I think you're a crook. so you'd better watch your step.
Je to podvodník.
I believe he's a swindler.
Vy jste obyčejný podvodník.
You're a common forger.
Jste zloděj a podvodník. a se vrátíme, s radostí vás vydám policii.
You're a thief and a swindler and I'll be glad to turn you over to the police when we get back.
Podvodník!
He's an imposter!
Naznačujete, že můj nadřízený je podvodník?
If the goods are under permit, they're military supplies. I ain't mistaken.
Ano, jsem podvodník.
Yes, thats exactly so. Imm a humbug.

Are you looking for...?