English | German | Russian | Czech

klesající funkce Czech

Translation klesající funkce translation

How do I translate klesající funkce from Czech into English?

klesající funkce Czech » English

decreasing function

Grammar klesající funkce grammar

What are the grammatical properties of klesající funkce in Czech?

klesající + funkce · adjective + noun

++

Examples klesající funkce examples

How do I use klesající funkce in a sentence?

Simple sentences

Gama funkce je zobecnění faktoriální funkce.
The gamma function is a generalization of the factorial function.
Gama funkce je zobecnění faktoriální funkce.
The gamma function is a generalization of the factorial function.
Pokud vím, tak žádná taková funkce není.
As far as I know, there is no such function.
Kéž bych byl do funkce nenastoupil.
I wish that I had never taken the office.
Kéž bych byl do funkce nenastoupil.
I wish I had never taken the office.
Kéž bych byl do funkce nenastoupil.
I wish that I hadn't taken the office.
Doufám, že nebudu zbaven funkce.
I hope I don't get suspended.

Are you looking for...?