English | German | Russian | Czech

klesat v ceně Czech

Synonyms klesat v ceně synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klesat v ceně?

klesat v ceně Czech » Czech

stávat se lacinějším levnějším

Are you looking for...?

klesat | v | ceně