English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE klenutý COMPARATIVE klenutější SUPERLATIVE nejklenutější

klenutý Czech

Translation klenutý translation

How do I translate klenutý from Czech into English?

klenutý Czech » English

vaulted arched gibbous domed hemispheric

Synonyms klenutý synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klenutý?

klenutý Czech » Czech

vypuklý vypouklý vydutý konvexní

Inflection klenutý inflection

How do you inflect klenutý in Czech?

klenutý · adjective

+
++

Examples klenutý examples

How do I use klenutý in a sentence?

Movie subtitles

Na váš klenutý nos.
To the bridge of your nose.
Klenutý.
A vaulted.
Klenutý fronton.
Vaulted pediment.
Klenutý fronton.
Vaulted pediment.
S papežským souhlasem se klenutý vstupní portál stane místem odpustků a kdo jím projde, bude očištěn.
With a papal sanction, the archway entrance of the century-old Jersey Shore house of worship will serve as a passageway of plenary indulgence a little-known Catholic belief offering all that passes through it a morally clean slate.
Podívej se na to, klenutý stropy.
I want you to see with me. It's cathedral ceilings.
Nepřijde ti stanově klenutý?
Look like a tented arch to you?
Dům Gloriosových hodně klenutý terém.
The glorioso house got a lot of inclines.
Klenutý strop.
Vaulted ceilings.
Klenutý strop?
Vaulted ceilings?
Klenutý oblouk, jako u Paulsona.
A tented arch, just like Paulson.
Mám klenutý oblouk.
Got a tented arch.
Vypadá to na stejný klenutý oblouk, který jsme našli na Allison Novellové.
Looks like the same tented arch that we found on Allison Novell.
Doktor Paulson klenutý oblouk.
Dr. Paulson had a tented arch.

Are you looking for...?