English | German | Russian | Czech

klenbový Czech

Meaning klenbový meaning

What does klenbový mean in Czech?

klenbový

vztahující se ke klenbě

Are you looking for...?