English | German | Russian | Czech

klencák Czech

Meaning klencák meaning

What does klencák mean in Czech?

klencák

voj. slang. druh kliku, který vojáci dostávají za trest

Are you looking for...?