English | German | Russian | Czech

Klenčí Czech

Meaning Klenčí meaning

What does Klenčí mean in Czech?

Klenčí

obec na Chodsku asi 9 km západně od Domažlic

Are you looking for...?