English | German | Russian | Czech

klenutá místnost Czech

Synonyms klenutá místnost synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klenutá místnost?

klenutá místnost Czech » Czech

kvelb

Grammar klenutá místnost grammar

What are the grammatical properties of klenutá místnost in Czech?

klenutý + místnost · adjective + noun

++

Examples klenutá místnost examples

How do I use klenutá místnost in a sentence?

Simple sentences

Místnost se koupala v slunečním světle.
The room was bathed in sunshine.
Poručil mi okamžitě opustit místnost.
He commanded me to leave the room immediately.
Prosím , zhasni, než opustíš místnost.
Please turn off the light before leaving the room.
Ještě tu místnost neopustil.
He hasn't left the room yet.

News and current affairs

Založil tedy webovou stránku, která funguje jako chatovací místnost pro čínské intelektuály sdílející jeho obavy.
So he started a Web site that acts as a chat room for Chinese scholars sharing his concern.
Místnost, o které je tu řeč, však není lokálním rybníkem, nýbrž globální vesnicí.
The room we are talking about is no longer the local pond but the global village.
Horowitzová požádala majitele psů, aby svým svěřencům zakázali sušenku a pak nakrátko opustili místnost.
Horowitz asked owners to forbid their dogs to take a biscuit and then briefly leave the room.
V roce 1980 zaplňoval gigabyte datového prostoru celou místnost; dnes se vám 200 gigabytů vejde do kapsy u košile.
In 1980, a gigabyte of data storage occupied a room; now, 200 gigabytes of storage fits in your shirt pocket.

Are you looking for...?