English | German | Russian | Czech

kleč Czech

Meaning kleč meaning

What does kleč mean in Czech?

kleč

mountain pine nízký druh borovice se zakřiveným kmenem držadlo pluhu spojovací článek používaný při stavbě dřevěných lodí

Translation kleč translation

How do I translate kleč from Czech into English?

Synonyms kleč synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kleč?

kleč Czech » Czech

kosodřevina roští

Are you looking for...?