English | German | Russian | Czech

klenební Czech

Meaning klenební meaning

What does klenební mean in Czech?

klenební

související s klenbou

Are you looking for...?