English | German | Russian | Czech

klec Czech

Meaning klec meaning

What does klec mean in Czech?

klec

cage prostor ohrazený mřížemi  jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí  Jak naučit papouška,aby šel sám do klece??  Nové názvy pro pánské spodní prádlo: do 30 let -> klec na tygra, 30-50 let -> taška na šaška, nad 50 let -> chýše pro měkkýše

Translation klec translation

How do I translate klec from Czech into English?

klec Czech » English

cage coop cab

Synonyms klec synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klec?

klec Czech » Czech

hnízdo

Inflection klec inflection

How do you inflect klec in Czech?

klec · noun

+
++

Examples klec examples

How do I use klec in a sentence?

Movie subtitles

To je klec na opice?
What kind of birdcage is this?
Zlatá klec.
Gilded cage.
Zlatá klec.
Gilded cage.
Třeba ji miles uviděI a sám otevřeI klec.
Maybe Miles walked in, saw her and opened the cage himself.
Co kdyby ses vrátil do Z OO a našel si hezkou prázdnou klec?
Well, Doctor, how would you like to go back to the zoo and find a nice empty cage?
Teď jeď do kina a vem tu klec než ji policie najde!
Go to the movies and bring this cage before that the police find.
Ptáčí klec s bombou uvnitř!
A cage with a bomb inside!
Vem si taxi a přines tu klec!
Get this cab! And that brings cage!
Každý člen rodiny bude mít vlastní klec. se štítkem a Kirbyovi se mezi nimi budou procházet.
Let's see, I can put each member of your family in a separate cage and then put tags on them and the Kirbys can march up and down like this.
si vypadá jako ptačí klec, hlavně funguje.
Well, we don't care if it looks like a birdcage, just so that it works.
Možná si to jen vysnil. No, hlavně abys o tom jen nesnil ty. na tebe spadne klec.
Well, dreaming or not you won't be dreaming when the law taps you on the shoulder.
Ptačí klec?
Bird Cage?
Spadla klec, tedy pokud neumíte lítat.
Unless you got wings, you're caught.
Ten papoušek šel utišit jedině tak, že se mu na klec.
Well, the only way to hush the parrot up was to put the cover.

News and current affairs

Hlídka lesní služby nastražila klec a vložila do slaninu; brzy tak medvěda odchytila a odvezla jej 30 kilometrů do divočiny.
Forest Service rangers set up a cage and put some bacon inside, soon catching and transporting the bear 30 kilometers into the wilderness.
Dostalo se nám však alespoň jasných varování ohledně nebezpečnosti těchto návyků, takže lidé, již tyto poznatky chtějí využít, se mohou vyhnout tomu, že spadne klec.
But at least we have had clear warnings about the dangers of such habits, so people who want to use such knowledge can avoid being trapped.
Na Komunistickou stranu Číny spadla klec - vlastně Síť. Pokud by vláda zemi od internetu odpojila, ochromila by národní hospodářství.
So the Communist Party is trapped in the internet, because the government cannot pull the plug on it without hamstringing the economy.

Are you looking for...?