English | German | Russian | Czech

Klein Czech

Translation Klein translation

How do I translate Klein from Czech into English?

Klein Czech » English

Klein

Inflection Klein inflection

How do you inflect Klein in Czech?

Klein · surname

Male pan Klein
Nominative kdo? co? pan Klein
Genitive koho? čeho? bez pana Kleina
Dative komu? čemu? k panu Kleinovi
Accusative koho? co? pro pana Kleina
Vocative pane Klein! Kleine!
Locative o kom? o čem? o panu Kleinovi
Instrumental kým? čím? s panem Kleinem
Female paní Kleinová
Nominative kdo? co? paní Kleinová
Genitive koho? čeho? bez paní Kleinové
Dative komu? čemu? k paní Kleinové
Accusative koho? co? pro paní Kleinovou
Vocative paní Kleinová!
Locative o kom? o čem? o paní Kleinové
Instrumental kým? čím? s paní Kleinovou
+

Examples Klein examples

How do I use Klein in a sentence?

Movie subtitles

Můj přítel z mládí a náš soused Zdeněk Klein, pan doktor Bureš.
My friend for many years and our neighbour Zdenek Klein. Please meet doctor Bures.
Mulderig a Klein jdou do akce za federály.
Mulderig and Klein'll sit in for the feds.
Klein.
Klein.
Dr. Klein?
Dr. Klein?
Ano, jsem Dr. Klein.
Yes, I'm Dr. Klein.
Klein, Paul.
Klein, Paul.
Za mojí sestrou, Marianne Klein.
My sister. Marianne Klein.
Stephen Klein.
Stephen Klein.
Jordache, Calvin Klein?
Jordache, Calvin Klein?
Ann Klein.
Anne Klein.
Calvin Klein.
Calvin Klein.
To je Calvin Klein.
That's Calvin Klein.
Tofutti Klein.
Tofutti Klein.
Hej, vypadáš skvěle. - Anna Klein II.
Hey, you look great.

Klein English

Translation Klein in Czech

How do you say Klein in Czech?

Klein English » Czech

Klein

Examples Klein in Czech examples

How do I translate Klein into Czech?

Movie subtitles

My friend for many years and our neighbour Zdenek Klein. Please meet doctor Bures.
Můj přítel z mládí a náš soused Zdeněk Klein, pan doktor Bureš.
You know, Mr. Klein, it was just like old times. seeing all them people buying tickets for the seaside.
Bylo to jak za starých časů, pane Kleine, vidět všechny ty lidi kupovat si lístky k pobřeží.
Tell Klein.
Řekněte Kleinovi.
Explain yourself, Klein!
Mluv, Kleine.
Ready, Klein?
Připravený, Kleine?
Klein!
Kleine!
Harry Klein!
Potlesk pro našeho starého námořníka Harryho Kleina.
Harry Klein is one of those brave young men who sailed off to beat the Kaiser.
Harry byl jeden z těch mládenců co vypluli, aby zničili císaře.
Mulderig and Klein'll sit in for the feds.
Mulderig a Klein jdou do akce za federály.
Mulderig and Klein.
Mulderiga a Kleina.
Klein, this is Cloudy.
Kleine, tady je Mračoun.
Klein.
Klein.
Dr. Klein?
Dr. Klein?
Yes, I'm Dr. Klein.
Ano, jsem Dr. Klein.

News and current affairs

Yet, despite the cost in human lives, anti-GM campaigners - from Greenpeace to Naomi Klein - have derided efforts to use golden rice to avoid vitamin A deficiency.
Navzdory těmto ztrátám na životech se však bojovníci proti GM potravinám - od Greenpeace po Naomi Kleinovou - vysmívají snaze využít zlatou rýži v boji proti nedostatku vitaminu A.

Are you looking for...?