English | German | Russian | Czech

klanět se Czech

Translation klanět se translation

How do I translate klanět se from Czech into English?

klanět se Czech » English

bow down worship

Synonyms klanět se synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klanět se?

klanět se Czech » Czech

uklonit se sklánět se

Are you looking for...?

klanět | se