English | German | Russian | Czech

Kladská Nisa Czech

Translation Kladská Nisa translation

How do I translate Kladská Nisa from Czech into English?

Kladská Nisa Czech » English

Nysa Kłodzka

Examples Kladská Nisa examples

How do I use Kladská Nisa in a sentence?

Movie subtitles

Do Nisa!
To Nisa!
Ne. Nisa. Kdo je Nisa?
No, Nisa.
Ne. Nisa. Kdo je Nisa?
No, Nisa.
Víš, na agenta NISA, si to velmi rychle prozradila.
You know, for a NISA agent, you sure give up the goods pretty easily.
bych tomu ani nevěnoval pozornost, i když je to jedno z nejvyšších čísel v historii NISA.
I don't even pay attention to mine, even though it's one of the lowest in NISA history.
Pracuju pro NISA.
I work for Sam's.
NISA!
NISA!
Zdravím, NISA.
Greetings, NISA.
Byl bych, kdyby nebylo NISA a inzulinové pumpy.
I would be if it weren't for NISA and my insulin pump.
Prosím ve zktratce. Nisa Matthews, děvčátko které jste našel ruku.
Nisa Matthews, the little girl whose hand you found.
A, Nisa, správně?
And, Nisa, right? Yes.
Ne, Nisa.
No, Nisa.
Nisa tu není.
No Nisa.
Jsem na soukromé škole a Nisa na veřejné.
I'm in private school and Nisa's in public school.

Are you looking for...?