English | German | Russian | Czech

chmelový keř Czech

Synonyms chmelový keř synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chmelový keř?

chmelový keř Czech » Czech

štok

Grammar chmelový keř grammar

What are the grammatical properties of chmelový keř in Czech?

chmelový + keř · adjective + noun

++

Examples chmelový keř examples

How do I use chmelový keř in a sentence?

Simple sentences

Zalil růžový keř.
He watered the rose bush.

Movie subtitles

Pak si vyhledal keř velikej jako piano, vyrazil výkřik a zaútočil na ten keř.
Finally, he picks himself out a bush big as a piano and he lets out a squawk and takes a run at that bush.
Pak si vyhledal keř velikej jako piano, vyrazil výkřik a zaútočil na ten keř.
Finally, he picks himself out a bush big as a piano and he lets out a squawk and takes a run at that bush.
Robby, zamiř tuto věc na ten ibiškový keř venku na terase.
Robby, point this thing at that Althaea frutex out there on the terrace.
A keř, který hoří?
A bush that burns?
Je v plamenech, ale keř nehoří.
It is on fire, but the bush does not burn.
Radši bych šplhal na trnovej keř s úhořema v náručí.
I'd rather shinny up a thorn tree with an armful of eels.
Spadl na zem a rozplácl se na borůvkový keř!
And then he landed flat in a huckleberry bush!
Stéblo trávy, keř, strom.
A blade of grass, a bush, a tree.
Neviděl jste hořící keř, neslyšel jste hlasy nebo něco podobného?
Didn't see a burning bush, hear voices, anything like that?
Pročesají oblast keř za keřem.
They will comb the area bush by bush.
V neznámém terénu je vyděsí každý keř.
In unknown country, and seeing death behind every bush.
Zda se nepohne keř nebo nevyplaší ptáci.
If there's any movement in the bushes, if the birds seem upset.
Asi by bylo lepší se podívat na ten keř, paní Grayová.
I think we better look for a rose bush, Mrs. gray.
A potom na rovině daleko před sebou spatřil něco jako hořící keř.
And then far ahead, upon a plain. he seemed to see a burning, fiery bush.

Are you looking for...?