English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chmelový COMPARATIVE chmelovější SUPERLATIVE nejchmelovější

chmelový Czech

Meaning chmelový meaning

What does chmelový mean in Czech?

chmelový

vztahující se k chmelu

Inflection chmelový inflection

How do you inflect chmelový in Czech?

chmelový · adjective

+
++

Are you looking for...?