English | German | Russian | Czech

chmel otáčivý Czech

Meaning chmel otáčivý meaning

What does chmel otáčivý mean in Czech?

chmel otáčivý

common hop popínavá rostlina z rodu konopovitých (Humulus lupulus)

Translation chmel otáčivý translation

How do I translate chmel otáčivý from Czech into English?

chmel otáčivý Czech » English

common hops common hop

Chmel otáčivý Czech » English

Humulus lupulus

Are you looking for...?