English | German | Russian | Czech

chmelová moučka Czech

Synonyms chmelová moučka synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chmelová moučka?

chmelová moučka Czech » Czech

lupulin

Grammar chmelová moučka grammar

What are the grammatical properties of chmelová moučka in Czech?

chmelový + moučka · adjective + noun

++

Examples chmelová moučka examples

How do I use chmelová moučka in a sentence?

Movie subtitles

A sírová moučka navrch.
Fico for the colon. And that is above sulfonamide.
Je to cukr moučka.
It's powdered sugar.
Krevní moučka, no, vypadá to tam trochu k světu.
The dried blood, well, that's starting to be a look out there.
A další je buď křemelinová hlinka nebo dřevná moučka.
Now, the other component for dynamite is either silica or sawdust.
Dynamit, nitrát a dřevěná moučka.
Dynamite. nitro and sawdust.
Nejlepší je kostní moučka.
Bone meal works the best.
Cukr moučka.
Powdered sugar.
Ach, ta moučka.
Oh, flour.
Maličká moučka.
Flour?
Místo, kde se sny stávají skutečností a holubí trus chutná jako škrobová moučka.
It's where dreams come true and pigeon poop tastes like tapioca.
Stejně jako rýžová moučka s cukrem - drží pohromadě jako jednotná rodina.
For example, rice flour and sugar stick together like a family at reunion.
Černá fazolová moučka, cukr, dextrin, karamelové zabarvení.
Black bean powder, sugar, dextrin, caramel coloring.
Jediné, co stopová analýza našla, byla. - ze všech věcí zrovna rýžová moučka. - Rýžová moučka?
The only thing trace analysis found was rice flour, of all things.
Jediné, co stopová analýza našla, byla. - ze všech věcí zrovna rýžová moučka. - Rýžová moučka?
The only thing trace analysis found was rice flour, of all things.

Are you looking for...?