English | German | Russian | Czech

chlebař Czech

Meaning chlebař meaning

What does chlebař mean in Czech?

chlebař

hanl. prospěchář zast. odborník na pečení chleba

Are you looking for...?