English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlebový COMPARATIVE chlebovější SUPERLATIVE nejchlebovější

chlebový Czech

Meaning chlebový meaning

What does chlebový mean in Czech?

chlebový

vztahující se k chlebu

Synonyms chlebový synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlebový?

chlebový Czech » Czech

moučný

Inflection chlebový inflection

How do you inflect chlebový in Czech?

chlebový · adjective

+
++

Examples chlebový examples

How do I use chlebový in a sentence?

Movie subtitles

Voněla jako čerstvé pečivo, slané preclíky a chlebový kvásek.
She smell like fresh pastry, salt pretzels and bake leaven.
Moc dobře zná svůj chlebový puding.
The man knows his bread pudding.
Je chlebový den.
It's sandwich day.
Dám si chlebový salát.
I'll have a Cobb salad.
Chlebový salát a ledový čaj.
A Cobb salad and an iced tea.
Chlebový robertek.
A bread dildo.
Chlebový robertek je správná odpověď.
A dildo. A bread dildo is the right answer.
Neměli bychom sebrat chlebový drobečky nebo něco?
Shouldn't we drop bread crumbs or something?
Zlé zprávy někdo vykradl náš chlebový náklaďák.
Bad news. someone jacked our bread truck.
Takže jsem mu přinesla chlebový placky.
So I brought flatbread for him.
Ty, , chlebový vymačkávač.
You, me, the bread squeezer.
Chlebový pudink?
Bread pudding'?
Všiml jsem si, že pořád nabízíte ty věci v chlebový míse.
I noticed that you're still serving things in bread bowls.
Dělám chlebový puding, puding 21. století.
I'm making a bread pudding-- a 21st century bread pudding.

Are you looking for...?