English | German | Russian | Czech

chlebové písmo Czech

Translation chlebové písmo translation

How do I translate chlebové písmo from Czech into English?

chlebové písmo Czech » English

body text

Grammar chlebové písmo grammar

What are the grammatical properties of chlebové písmo in Czech?

chlebový + písmo · adjective + noun

++

Examples chlebové písmo examples

How do I use chlebové písmo in a sentence?

Simple sentences

V šestém století Anglosasové přejali latinské písmo.
In the 6th century, the Anglo-Saxons adopted Roman characters.
Klínové písmo vynalezené Sumery bylo používáno mnoha jazyky na starověkém Blízkém východě.
The cuneiform alphabet invented by the Sumerians was used by many languages in the ancient Near East.

News and current affairs

Ženevstí kalvinisté a Cromwellovi puritáni byli - stejně jako teheránstí mullahové - bibliocentričtí; Písmo svaté pro bylo vzorem ideální společnosti.
The Calvinists of Geneva, or Cromwell's Puritans, were - like the mullahs of Teheran - biblio-centric, with a Holy Book as their model for the ideal society.

Are you looking for...?