English | German | Russian | Czech

chlast Czech

Meaning chlast meaning

What does chlast mean in Czech?

chlast

booze expr. alkohol  Víš, že jsi slíbil, že přestaneš pít? Kde ten chlast schováváš? Na hajzlu v nádržce, jako onehdy?  Chlast slast.  Pacienti mu nosí samý chlast, jen občas někdo bonboniéru. expr. pití velkého množství alkoholu  Eduard by toho chlastu měl nechat, jinak přijde o rodinu.  Ze zoufalství se dal na chlast - a je to na něm vidět.  Radím ti dobře - vrať se ke studiu. S chlastem a děvkařením to daleko nedotáhneš!

Translation chlast translation

How do I translate chlast from Czech into English?

chlast Czech » English

booze spirits liquor liqueur fettle distillate

Synonyms chlast synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chlast?

Inflection chlast inflection

How do you inflect chlast in Czech?

chlast · noun

+
++

Examples chlast examples

How do I use chlast in a sentence?

Movie subtitles

Pokud je nemůžou sehnat v jednom státě přejedou hranice a přivezou si je odjinud, stejně jako chlast.
If they can't get them in one state, they get them in another.
Jeď jako o závod, spěchám. Když ti dojde benzín, nalej tam chlast.
IF YOU RUN OUT OF GAS, GET ETHYL.
Když dojde chlast, dej tam Mabel.
IF ETHYL RUNS OUT, GET MABEL.
Nebudu se protivit. vystřízlivěj a nepij nebo ti zabavím chlast.
I'm not gonna argue with you. Sober up and stay sober, or I'll confiscate your liquor.
Utratit výplatu za chlast?
Waste my pay on liquor and gambling?
Prodával jsem Vám chlast.
Used to sell you your booze.
To ten chlast.
That's the drink.
Darby teda prodává mizernej chlast.
Darby sure sells rotten liquor.
Pašoval jsem chlast.
Used to run a little liquor.
Co je tohle za město, že prodává chlast indiánům?
What kind of a town is this anyway, selling liquor to Indians?
Bojíš se, že ti vypijem všechen ten zasranej báječnej chlast?
Afraid we'll drink all your stinking wonderful liquor?
Jeho říše zahrnovala chlast, hrací automaty, sázky a jiné nezákonné podnikání.
His rule extended over beer, slot machines, the numbers racket and other forbidden enterprises.
Myslím, že ti došel chlast.
Thought you were off the liquor.
Chlast je zlej.
Liquor is bad.

Are you looking for...?