English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE chlapecký COMPARATIVE chlapečtější SUPERLATIVE nejchlapečtější

chlapečtější Czech

Inflection chlapečtější inflection

How do you inflect chlapečtější in Czech?

chlapečtější · adjective

+
++

Are you looking for...?