English | German | Russian | Czech

narazit na Czech

Translation narazit na translation

How do I translate narazit na from Czech into English?

Examples narazit na examples

How do I use narazit na in a sentence?

Simple sentences

Byl jsem na horách.
I was in the mountains.
Nevím, co máte na mysli.
I don't know what you mean.
Chtěl bych zůstat na jednu noc.
I'd like to stay for one night.
Chtěla bych zůstat na jednu noc.
I'd like to stay for one night.
Dívej se na , když s tebou mluvím!
Look at me when I talk to you!
Když mu bylo šest, naučil se psát na stroji a řekl učiteli, že se učit psát rukou nepotřebuje.
At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.
Tvoje brýle spadly na podlahu.
Your glasses fell on the floor.
Brýle ti spadly na podlahu.
Your glasses fell on the floor.
Připravuji se na nejhorší.
I'm getting ready for the worst.
Chystám se na nejhorší.
I'm getting ready for the worst.
Zapomeň na to. Nestojí to za to.
Forget it. It's not worth it.
Zamiloval ses do na první pohled?
Did you fall in love with her at first sight?
Můžeš se na jeho slovo spolehnout.
You can trust him to keep his word.
Umíš jezdit na koni?
Can you ride a horse?

Examples narazit na in Czech examples

How do I translate narazit na into Czech?

Movie subtitles

He lives in Alt-na-Shellach. - Where?
Žije v Alt-na-Shellach.
Petr Lom, an engineer, Na Cabarne, no. 4.
Petr Lom, mechanik, Na Čabárně, č. 4.
Na, he's got his topsails up.
všechny vrcholové plachty.
I may well be naive, but not that na;ive.
mohu o sobě říkat, že jsem naivní, ale tohle je příliš.
Aren't you gon na Say goodbye?
Nezapomínej na dobré vychování.
ALL RIGHT, MISS-- MISS PRI MA DON NA.
Jste stará puška, živená jenom výstřižky z novin.
AND I'M GON NA MAKE IT THAT WAY AGAIN. YOU CAN'T!
Když to budu hodně chtít, nebude falešný.
Be-na-zet.
Be-na-zet.
MY WIFE AND I HAVEN'T GOTTEN A THING FOR TI NA'S B I RTH DAY PARTY YET.
Ještě jsem s manželkou nic nekoupil na Tininu narozeninovou párty.
J ERRY, I'M GON NA BLEED YOU.
Jerry, vymačkám jako citrón.
I'M GON NA BLEED YOU DRY.
Do poslední kapky.
I HAVE A DAUG HTER NAMED TI NA.
A mám dceru Tinu.
TI NA.
Tino.
YOU'RE GONNA TO SIGN THIS CHECK. YOU'RE GON NA SIGN IT RIGHT NOW.
Podepíšeš mi tady šek.

Are you looking for...?

narazit | na