English | German | Russian | Czech

naražený Czech

Translation naražený translation

How do I translate naražený from Czech into English?

naražený Czech » English

bumped

Inflection naražený inflection

How do you inflect naražený in Czech?

naražený · adjective

+
++

Examples naražený examples

How do I use naražený in a sentence?

Movie subtitles

Bowie, oprav to naražený kolo.
Bowie, you better fix this tire and check the car.
Jako je první otisk naražený na minci.
Like the first impression that's stamped on a coin.
Mám naražený zápěstí, ale parťák si zahraje.
No, not me. I got a bad wrist. But my friend will play.
Na naražený obratel?
From a slipped disk?
Myslím, že naražený žebro.
Think I've got a cracked rib.
Ale mám naražený rameno.
Mac, I was gonna help you out, but my shoulder got banged on the thing.
Některé dítě nás loni žalovalo za naražený prst, tak jsme to tam museli přidat.
Some kid sued us lastyear over a stubbed toe, so we had to add it.
Ach bože, asi to mám naražený.
Oh, God. I think I have a hematoma.
Je to jen naražený.
It's just a bruise.
Sud je naražený.
The keg is tapped.
Mám naražený žebro, ale to je jedno.
I cracked a rib, but I don't care.
Ne, jen je trochu naražený.
No, it's just banged a little.
Galib je naražený na stropě.
Galib is impacted into the overhead.
Jako kus papíru naražený na hřebík.
Like a piece of paper on a message spike.

Are you looking for...?