English | German | Russian | Czech

klenotnictví Czech

Meaning klenotnictví meaning

What does klenotnictví mean in Czech?

klenotnictví

jewerelly prodejna šperků z drahých kovů výroba klenotů

Translation klenotnictví translation

How do I translate klenotnictví from Czech into English?

Synonyms klenotnictví synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klenotnictví?

klenotnictví Czech » Czech

šperky klenoty

Inflection klenotnictví inflection

How do you inflect klenotnictví in Czech?

klenotnictví · noun

+
++

Examples klenotnictví examples

How do I use klenotnictví in a sentence?

Movie subtitles

Tato smělá krádež byla objevena, když pan Jack Wallace telefonoval do klenotnictví na Rue Jacob, ve kterém nechával provádět opravu.
This daring theft was discovered only when Mr. Wallace Jack called at the jeweler's shop at 73 rue Jacob, where he had left his famous diamond to be reset.
Nejsenzačnější loupež klenotů v tomto desetiletí, zmizení perlového náhrdelníku za dva miliony franků. ze známého klenotnictví Duvalle and Company, stále není vyřešena.
The most sensational jewel robbery of a decade the disappearance of a two-million franc string of pearls from Duvalle and Company, the famous jewellers, still goes unsolved.
Ne, přišli nejspíš kvůli tomu klenotnictví.
It's about yesterday's jewel robbery.
Otočí se a běží ke klenotnictví.
She turns and hurries towards the great jewelry store.
Konečně nachází klenotnictví. Výkladní skříně se blyští šperky.
Ah, there at last is the great jewelry store its windows blazing with gems!
Tvrdíte, že když jste z klenotnictví odešla pod vlivem hypnózy?
You said you were hypnotized when you left the jewelry store and walked up 5th Avenue.
Nepracují vaši rodiče v klenotnictví?
Don't you have a parent working in jewellery?
Mám známýho, co dělá v klenotnictví, a ten to přijde ocenit.
I have an acquaintance who works in a jewelry store and he's coming. to make an appraisal of that stuff.
Znáš to klenotnictví na Páté avenue?
You know that jewelry store on Fifth Avenue?
To klenotnictví.
The jeweler's.
To klenotnictví?
Tiffany's?
Abych řekl pravdu, to Franco rozbil výlohu klenotnictví v San Remo.
To tell the truth, it was Franco who smashed that jeweller's window in San Remo.
To tys vykradl klenotnictví v San Remu!
It was you that robbed that jeweler in San Remo!
V 10:51 vstupuju do klenotnictví kde Vick, převlečen za zákazníka, mi předá 5 liber, 18 šilinků a 3 pence.
AT 10:51 I SHALL ENTER THE BRITISH JEWELRY CENTER WHERE YOU, VIC, DISGUISED AS A CUSTOMER, WILL MEET ME AND HAND ME 5.18.3.

Are you looking for...?