English | German | Russian | Czech

klenotník Czech

Meaning klenotník meaning

What does klenotník mean in Czech?

klenotník

jeweler výrobce šperků a ozdobných předmětů z drahých kovů a kamenů

Translation klenotník translation

How do I translate klenotník from Czech into English?

klenotník Czech » English

jeweler jeweller

Synonyms klenotník synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klenotník?

klenotník Czech » Czech

zlatník

Inflection klenotník inflection

How do you inflect klenotník in Czech?

klenotník · noun

+
++

Examples klenotník examples

How do I use klenotník in a sentence?

Movie subtitles

Klenotník uznal markýzovu nevinu.
By the force of evidence the jeweler recognized the innocence of the Marquis.
Aristide Duvalle, ten známý klenotník?
Aristide Duvalle, the famous jeweller?
Protože nějaký klenotník tvrdí, že jsi mu ukradla náramek?
Because some chiseling jeweler claims you swiped one of his bracelets?
Klenotník vás viděl obě?
Did the jeweler see both of you?
Ten klenotník.
The jeweler.
Jaký klenotník?
Which jeweler?
Ten křivej klenotník musel.
That crooked jeweller must have.
Hele, Rogi, naposledy tímhle krmil jeden klenotník.
Look, Rog, the last joker who fed me that line was a jeweler.
Klenotník, který prodal Marion Websterové prsten, je na rybách.
The jeweller who sold Miriam Webster the wedding ring is on a fishing trip.
Jste snad klenotník?
Are you a jeweler by trade, then?
Klenotník a krejčí za začnou sumu zahalí ti tělo výdobytky umu.
Tailor and haberdasher wait thy leisure To deck thy body with their ruffling treasure.
Klenotník, 57 let.
Jeweller. Age 57.
A ten byl řízením osudu klenotník.
As fate would have it, he turned out to be a jeweller.
Samozřejmě klenotník.
Of course, the jeweler.

Are you looking for...?