English | German | Russian | Czech

klepač Czech

Meaning klepač meaning

What does klepač mean in Czech?

klepač

kovová konstrukce nacházející se často na sídlištích v období socialismu, jež slouží k přehození koberce, z něhož je následně silou vyklepáván prach

Are you looking for...?