English | German | Russian | Czech

Kleinova láhev Czech

Translation Kleinova láhev translation

How do I translate Kleinova láhev from Czech into English?

Kleinova láhev Czech » English

Klein bottle

Examples Kleinova láhev examples

How do I use Kleinova láhev in a sentence?

Simple sentences

Otevři tu láhev.
Open the bottle.
Ta láhev je ze skla.
The bottle is made of glass.
Prosím , otevři tu láhev.
Please open the bottle.
Našel jsem tuhle láhev, když jsem dnes ráno šel po pláži.
I found this bottle when I was walking on the beach this morning.
Sami podal Layle láhev.
Sami passed Layla the bottle.

Movie subtitles

Proč nedonesete láhev alkoholu těm, co nesou rakev?
Why don't you give a bowl of alcohol to the coffin bearers?
Takže dva ty, nejlepší láhev, a prosím ochlaďte skleničky.
Uh, two of those, uh, top shelf, and, uh, make those, uh, chilled glasses.
Láhev bílého a sjížděla jsem Panství Downton.
A bottle of Sav and I'm bingeing my way through the box set of Downton Abbey.
Možná s někým načal tu láhev před průvodem?
Perhaps he and whoever nicked a bottle before the parade?
Na muže, který měl vypít láhev rumu, je hladina alkoholu v krvi překvapivě nízká.
Well, for a man who supposedly drank a bottle of rum, his blood alcohol is surprisingly low. Negligible, in fact.
Mám tu láhev šery pro zvláštní příležitost.
I got a bottle of sherry in, specially.
Na odkapávači je láhev Babychamu, kdybys chtěl?
There's a Babycham on the draining board, if you want it?
Poté, co Sofren snědl tučného sledě a vyprázdnil láhev kořalky, cítil se divně.
After Sofren had eaten the fat herring and emptied the bottle of schnapps, he felt very strange.
Láhev šampaňského a pospěšte si.
Bottle of champagne and be quick about it.
si ta lehká holka přisedne a si se mnou láhev vína.
Tell that wenching brat to come over and have a bottle of wine with me.
Měli bychom otevřít láhev vína.
We should celebrate this with a bottle of wine.
Kde vzal láhev?
Where did he get it from?
Vezměte si tu láhev.
TAKE THIS BOTTLE BACK.
Láhev Bassu, Herberte.
A bottle of Bass, Herbert.

Are you looking for...?