English | German | Russian | Czech

kladné číslo Czech

Translation kladné číslo translation

How do I translate kladné číslo from Czech into English?

kladné číslo Czech » English

positive

Grammar kladné číslo grammar

What are the grammatical properties of kladné číslo in Czech?

kladný + číslo · adjective + noun

++

Examples kladné číslo examples

How do I use kladné číslo in a sentence?

Simple sentences

Pamatuješ si číslo svého pasu?
Do you remember your passport number?
Sedmička se někdy považuje za šťastné číslo.
Seven is sometimes considered a lucky number.
Jsou v uličce číslo dvě.
They're in aisle two.
Pamatuješ si jeho telefonní číslo?
Do you remember his telephone number?
Pamatujete si jeho telefonní číslo?
Do you remember his telephone number?
Neznala jak jeho adresu, tak ani jeho telefonní číslo.
She knew neither his address nor his phone number.
Číslo rezervace je 1003.
The reservation number is 1003.
Jaké je vaše telefonní číslo?
What's your phone number?
Atomové číslo železa je 26.
The atomic number for iron is 26.
Nemám to číslo.
I don't have the number.
Někteří lidé věří, že číslo třináct přináší smůlu.
Some people believe that the number 13 brings bad luck.
Tom dal Mary své telefonní číslo.
Tom gave Mary his phone number.
Pochybuji, že Tom zná telefonní číslo Mary.
I doubt that Tom knows Mary's phone number.
Tom tvoje telefonní číslo?
Does Tom have your phone number?

Are you looking for...?