English | German | Russian | Czech
ADJECTIVE kladný COMPARATIVE kladnější SUPERLATIVE nejkladnější

kladnější Czech

Inflection kladnější inflection

How do you inflect kladnější in Czech?

kladnější · adjective

+
++

Are you looking for...?