English | German | Russian | Czech

kladivářka Czech

Meaning kladivářka meaning

What does kladivářka mean in Czech?

kladivářka

hammer thrower atletka věnující se hodu kladivem

Are you looking for...?