English | German | Russian | Czech

kladinářka Czech

Meaning kladinářka meaning

What does kladinářka mean in Czech?

kladinářka

gymnastka cvičící na kladině, specialistka na cvičení na kladině

Are you looking for...?