English | German | Russian | Czech

chodit ztěžka Czech

Translation chodit ztěžka translation

How do I translate chodit ztěžka from Czech into English?

chodit ztěžka Czech » English

trudge trot plod

Synonyms chodit ztěžka synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodit ztěžka?

chodit ztěžka Czech » Czech

jít

Examples chodit ztěžka examples

How do I use chodit ztěžka in a sentence?

Simple sentences

Nechci chodit do školy.
I don't want to go to school.
Nemusel jsi sem chodit tak brzy.
You need not have come here so early.
Můj otec nedovolí samotnému chodit v noci ven.
My father doesn't let me go out alone at night.
Můj otec nenechá chodit v noci ven samotnou.
My father doesn't let me go out alone at night.
Chodit sem nemusíš.
You do not have to come here.
Abys bylo hodné dítě, musíš chodit spát a vstávat brzy.
To be a good child, you need to go to bed and get up early.
V Japonsku nikdy nemusíte chodit příliš daleko, abyste našli obchod se smíšeným zbožím.
In Japan, you never have to go too far to find a convenience store.
Neměli jsme tam chodit.
We shouldn't have gone there.
Neměl jsi sem chodit sám.
You shouldn't have come alone.
Nemělas sem chodit sama.
You shouldn't have come alone.
Neměli jste sem chodit sami.
You shouldn't have come alone.
Neměly jste sem chodit samy.
You shouldn't have come alone.
Sám jsi navštívit Toma chodit neměl.
You shouldn't have gone to visit Tom alone.
Sám jsi do lesa chodit neměl.
You shouldn't have gone into the forest alone.

Are you looking for...?