English | German | Russian | Czech

chodit za školu Czech

Meaning chodit za školu meaning

What does chodit za školu mean in Czech?

chodit za školu

play hooky, skive, bunk off hovor., expr. vyhýbat se školní docházce chozením mimo školu

Synonyms chodit za školu synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as chodit za školu?

chodit za školu Czech » Czech

zameškávat vynechávat proflakávat

Are you looking for...?

chodit | za | školu