English | German | Russian | Czech

narukovat Czech

Translation narukovat translation

How do I translate narukovat from Czech into English?

narukovat Czech » English

enlist

Synonyms narukovat synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narukovat?

narukovat Czech » Czech

rukovat

Conjugation narukovat conjugation

How do you conjugate narukovat in Czech?

narukovat · verb

Examples narukovat examples

How do I use narukovat in a sentence?

Movie subtitles

Většina z nás hodlá odejít z armády, vytvořit soukromý pluk a narukovat k Srbům proti Turkům.
Most of us are planning to resign from the army form a private regiment and enlist for the Serbs against the Turks.
Nebyla to chyba, děvče, vracel jsem se domů střízlivý, když tu z ničeho nic, bum, zadržela patrola a donutila narukovat.
Now, now, lassie, it was no fault of mine. I was coming home, sober as a judge, when, bang, without even a word of apology, a patrol got hold of me and pressed me into the army.
Proč, Forrestere, chceš narukovat?
Why, Forrester, you thinking of joining the army?
ChtěI jsem narukovat v Kanadě, ale nevzali .
I went up to Canada and tried to enlist, they wouldn't have me.
Ale říkali, že stejně budu muset narukovat, dříve či později.
They say the army's either gonna take some weight off me or put some on.
Zfalšoval rodný list, aby mohl narukovat.
He'd faked a birth certificate to enlist.
Když nebudu chtít narukovat, bude to muset udělat Adam.
If I'm the one that reports. If not, adam will have to do it.
Zkoušel jsem narukovat.
I tried to enlist. Theywouldn't take me.
Neměl narukovat.
He shouldn't have enlisted.
Synku, nemusels narukovat, protože jsi náš jediný živitel.
Son, you shouldn't have gone in the army, being the sole support of our home.
Barbello, chystáte se dobrovolně narukovat do Armády Spojených států.
Barbella, you're about to volunteer to be drafted into the United States Army.
Je tady chlapík, ve vší úctě, ačkoliv na to nevypadá. zdravotní problémy a neměl by narukovat.
There may be someone here who, with all due respect, in spite of his appearance, has health problems and should not be enlisted.
Phylone, syne Grylluv, brzo budeš muset narukovat k ochraně své země.
Phylon, son of Gryllus, you shall soon march in defense of our land.
Šel jsem do Plymouthu s nádějí. narukovat k Drakemu a setkání s ním to zařídilo tak, že jsem získal jeho přátelství.
I'd gone to Plymouth hoping to enlist with Drake and meeting him the way I did, I gained his friendship.

Are you looking for...?