English | German | Russian | Czech

narkotikum Czech

Meaning narkotikum meaning

What does narkotikum mean in Czech?

narkotikum

narcotic med., farm. anestetikum narcotic droga

Translation narkotikum translation

How do I translate narkotikum from Czech into English?

narkotikum Czech » English

narcotic dope drug recreational drug

Synonyms narkotikum synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as narkotikum?

Inflection narkotikum inflection

How do you inflect narkotikum in Czech?

narkotikum · noun

+
++

Examples narkotikum examples

How do I use narkotikum in a sentence?

Movie subtitles

Narkotikum!
A narcotic!
Táto dávka vyřadí narkotikum od DigiCorpu.
The shot will block out the digicorp narcotics.
Dali mu do whisky narkotikum.
They drugged his drink!
Felicium je narkotikum.
Felicium's a narcotic.
Je to silné narkotikum.
It is a potent narcotic.
Je marihuana skutečně narkotikum?
Is marijuana really a narcotic?
Je to narkotikum.
It's a narcotic.
Narkotikum pusobí.
The tranquillizer's working.
Narkotikum přijelo, pánové.
Dope has arrived, fellas.
Silné narkotikum, které způsobuje velmi realistické halucinace.
A strong narcotic that can cause very realistic hallucinations.
Táto dávka vyřadí narkotikum od DigiCorpu.
The shot will block out the Digicorp narcotic.
Narkotikum!
Narcotic!
Narkotikum, nejspíš rozetřené na potahu na jejích rtech.
Narcotic compound, probably spread over a seal on her lips.
Velice silné narkotikum.
It's a very powerful narcotic.

Are you looking for...?