English | German | Russian | Czech

napuchlý Czech

Translation napuchlý translation

How do I translate napuchlý from Czech into English?

napuchlý Czech » English

tumid swollen bloated turgid

Synonyms napuchlý synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as napuchlý?

napuchlý Czech » Czech

trochu naběhlý opuchlý

Examples napuchlý examples

How do I use napuchlý in a sentence?

Movie subtitles

I ve fázi flitrový kombinézy, mladejch holek v bílejch kalhotkách, probouzení v kaluži zvratků a napuchlý fialový mrtvoly na záchodě?
And in my sequin-jumpsuit, young-girls-in-white-cotton-panties, waking-up-in-a-pool-of-vomit, bloated-purple-dead-on-a-toilet phase?
Jedno napuchlý a zarudlý voko velikosti melounu.
One cantaloupe-sized eye?
A odtud mám napuchlý ret.
And that was where I got my fat lip.
Ještě včera jsem měl prst napuchlý jako moji hlavu.
Last night, my toe was as big as my face.
Oči mám trochu napuchlý, vypadám v pohodě?
My eyes fell tight, do I look okay?
Jo. Máš napuchlý jazyk?
Does your tongue feel swollen?
Na druhé straně velký napuchlý jazyk, zdroj neutuchající zábavy.
Big fat tongue, on the other hand, endlessly entertaining.
Moc blbejch věcí najednou. Moje kozy jsou moc nízko, tělo je napuchlý a si nejsem jistá sama sebou.
I have too much hair, my boobs are too low, my butt is too big and I'm too short.
Měl monokl a napuchlý ret.
Had a black eye and a fat lip.
Jsi napuchlý jako páv v.
You look as puffed up as a peacock in a.
Máš napuchlý tváře.
Your cheeks are fuller.
Nechci být napuchlý.
I don't want it to puff up.
Napuchlý, ale uhlazený.
Bloated, but sleek.
Oblepil jsem si ty napuchlý prsa.
Ihadto tape myswollentits.

Are you looking for...?