English | German | Russian | Czech
PERFECTIVE VERB napít IMPERFECTIVE VERB pít

napít Czech

Examples napít examples

How do I use napít in a sentence?

Simple sentences

Měl jsem velkou žízeň a chtěl jsem se napít něčeho studeného.
I was very thirsty and I wanted to drink something cold.
Chci se trošku napít vody.
I want to drink some water.
Tom mi dal najíst a také napít.
Tom gave me food as well as something to drink.

Movie subtitles

se jen potřebovala někde napít a myslela jsem, že budeš ve škole.
I'm sorry, I, um, I needed somewhere to drink, and I thought, I thought you'd be at school.
Budete se chtít napít?
You'll be needing a drink.
Můžu se napít vody? - Poslužte si.
Can I have a drink of water?
Dovolil jsem si ho pozvat, aby se šel s námi napít.
I invited him along to bend an elbow with us.
Smythe, vemte je dál a dajte jim napít.
Smythe, take them in and give them a drink.
To nic. Dáme jim napít a vyhodíme je.
We'll give them a drink and throw them out.
Poslouchejte. se musím napít nějakého likéru. Jsem nemocný.
Listen. I got to have some liquor. I'm sick.
Pojďte se napít.
Come on, let's have another drink.
Chceš se napít?
Do you want a drink?
Prostě mi dejte 35000 franků za auto a pojďme se napít.
Look pay me 35,000 francs for my car, and let's have a drink.
Měli jsme se předtím trochu napít.
Good thing we had drinks before we got here.
Ne, díky, chci se jen napít.
No, thanks, just a drink.
Teď se chci napít.
I'm thirsty.
Můžu se také napít?
May I drink, too?

News and current affairs

Sklenice vína je pro někoho napůl prázdná, pro jiného zpola plná; jenže z plné půlky se aspoň napít, zatímco s tou prázdnou nic moc nenaděláte - maximálně můžete zkusit ji doplnit.
A glass that is half-full to some people, is half-empty to others; but from the half-full half, you can drink, whereas with the empty half you cannot do much (except try to fill it)!

Are you looking for...?