English | German | Russian | Czech

kletnář Czech

Meaning kletnář meaning

What does kletnář mean in Czech?

kletnář

zast. řemeslník vyrábějící dřevěné klece  Protože nechtěli, aby jim ten vzácný, cizokrajný pták zase uletěl, museli zajít za kletnářem. Ten již o nich věděl a zdaleka je vítal.

Are you looking for...?