English | German | Russian | Czech

klavikulární Czech

Meaning klavikulární meaning

What does klavikulární mean in Czech?

klavikulární

související s klavikulou

Translation klavikulární translation

How do I translate klavikulární from Czech into English?

klavikulární Czech » English

clavicular

Synonyms klavikulární synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as klavikulární?

klavikulární Czech » Czech

klíčkový

Are you looking for...?